Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Toate actele normative

Arhiva www.legislatie-medicala.ro nu contine actele normative abrogate sau devenite caduce.

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Anexa 1 / 23.02.2018
ANEXE din 23 februarie 2018
la Ordinul ministrului sanatatii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciilor de ingrijiri paliative
Ordin 254 / 26.02.2018
ORDIN nr. 254 din 26 februarie 2018
privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2018, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti
Ordin 390 / 22.02.2018
ORDIN nr. 390 din 22 februarie 2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017
Ordonanta de urgenta 7 / 22.02.2018
ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 22 februarie 2018
privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei in Romania, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal
Ordin 933 / 11.08.2017
ORDIN nr. 933 din 11 august 2017
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Ordin 931 / 10.08.2017
ORDIN nr. 931/854/2017
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
Ordin 906 / 03.08.2017
ORDIN nr. 906 din 3 august 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte si decizii, utilizate in activitatea de control in sanatate publica si inspectia sanitara de stat
Ordin 679 / 19.06.2017
ORDIN nr. 679 din 19 iunie 2017
pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeutilor din Romania
Ghid 1 / 06.06.2017
GHID din 6 iunie 2017
privind principiile de buna practica de distributie pentru substantele active ale medicamentelor de uz uman
Ordin 657 / 14.06.2017
ORDIN nr. 657 din 14 iunie 2017
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman
Ordin 656 / 14.06.2017
ORDIN nr. 656 din 14 iunie 2017
privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora
Ordin 658 / 14.06.2017
ORDIN nr. 658/437/2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Ordin 531 / 08.05.2017
ORDIN nr. 531/325/2017
privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Ordin 417 / 05.04.2017
ORDIN nr. 417 din 6 aprilie 2017
privind modificarea si completarea Cerintelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor, stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.763/2007
Ordin 245 / 31.03.2017
ORDIN nr. 245 din 31 martie 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2023
Home   |   Contact                  Termeni si conditii