Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Arhiva www.legislatie-medicala.ro nu contine actele normative abrogate sau devenite caduce.

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin / 14.11.2016
Ordin nr. 932 din 14.11.2016
privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Hotarare / 10.08.2016
HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016
privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
Ordin / 27.03.2014
Ordin nr.338/219/2014
pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014

Ordin / 04.02.2014
Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare...
Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare...
Ordin / 17.01.2014
Ordin Nr. 36 din 17.01.2014
privind Normele metodologice pentru rambursarea şi recuperarea cheltuielilor...
Proiect / 02.10.2013
Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru
Conform prevederilor art. 217 alin. (2), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, „Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaborează de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiul Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, denumit în continuare OAMMR, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare OBBC, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru următorii 2 ani.”
Proiect / 27.03.2013
Proiect de HG privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013-2014
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013-2014
Ordin / 25.03.2013
Ordin Nr. 180 din 21.03.2013 - Rof comisii de experţi la nivel CNAS
privind aprobarea regulamentelor de organizare ale comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de HG nr. 720/2008
Proiect / 22.03.2013
Proiect Ordin
Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014
Proiect / 21.03.2013
Proiect Contract Cadru 2013-2014 - actualizat, în formă înaintată spre aprobare în şedinţa de Guvern din data de 20.03.2013
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014
Proiect / 06.03.2013
Proiect Ordin - aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă
privind aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale in ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Ordin / 05.03.2013
Ordin Nr. 161 din 05.03.2013 - comisii de experţi la nivel CNAS
privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de H.G. nr. 720-2008
Reglementari / 13.02.2013
În atenţia deţinătorilor autorizaţi de punere pe pia
În atenţia deţinătorilor autorizaţi de punere pe pia
Proiect / 29.01.2013
Proiect Contract-Cadru
Proiect Contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, refăcut

Proiect / 14.11.2012
Proiect Ordin Norme metodologice de aplicare in anul 2013 a Contract Cadru 2013-2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2023
Home   |   Contact                  Termeni si conditii