Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Toate actele normative

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin 131 / 04.02.2016
ORDIN nr. 131 din 4 februarie 2016
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman
Norma 1 / 04.02.2016
NORMA din 4 februarie 2016
privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman
Ordin 132 / 04.02.2016
ORDIN nr. 132 din 4 februarie 2016
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania si a preturilor de referinta generice ale acestora
Ordin 74 / 29.01.2016
ORDIN nr. 74 din 29 ianuarie 2016
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Ordin 1024 / 04.11.2015
ORDIN nr. 1.024 din 4 noiembrie 2015
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea
Rectificare 1379 / 04.11.2015
RECTIFICARE nr. 1.379 din 4 noiembrie 2015
referitoare la Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.379/1.023/2015
Rectificare 1023 / 04.11.2015
RECTIFICARE nr. 1.023 din 4 noiembrie 2015
referitoare la Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.379/1.023/2015
Ordin 1379 / 04.11.2015
ORDIN nr. 1.379 din 4 noiembrie 2015
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Ordin 1023 / 04.11.2015
ORDIN nr. 1.023 din 4 noiembrie 2015
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Ordin 1377 / 03.11.2015
ORDIN nr. 1.377 din 3 noiembrie 2015
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sange uman si/sau componente sanguine umane din ori in alte tari
Ordin 1170 / 18.09.2015
ORDIN nr. 1.170 din 18 septembrie 2015
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut
Ordin 819 / 14.09.2015
ORDIN nr. 819 din 14 septembrie 2015
pentru modificarea si completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 268/2013
Ordin 116 / 18.09.2015
ORDIN nr. 116 din 18 septembrie 2015
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 695/2008 privind uniforma si gradele profesionale ale personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare
Ordin 1122 / 14.09.2015
ORDIN nr. 1.122 din 14 septembrie 2015
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania
Ordin 588 / 18.08.2015
ORDIN nr. 588 din 18 august 2015
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale (pentru abonamentele de 12 luni consultanta este inclusa in pretul abonamentului).
Cu doar 9,99 lei pe luna
(iar dacă vă abonaţi pe 12 luni, suma devine doar 8,33 lei pe luna)
puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii şi puteţi beneficia de consultanţă juridică în domeniul legislaţiei medicale.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2017
Home   |   Contact                  Termeni si conditii