Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Toate actele normative

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin 671 / 31.05.2016
ORDIN nr. 671 din 31 mai 2016
privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania si a preturilor de referinta generice ale acestora
Ordin 321 / 18.03.2016
ORDIN nr. 321 din 18 martie 2016
privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2016, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti
Contract Cadru 1 / 16.03.2016
CONTRACTUL-CADRU din 16 martie 2016
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
Ordin 71 / 29.01.2016
ORDIN nr. 71 din 29 ianuarie 2016
privind aprobarea coordonatorilor nationali si a atributiilor acestora in vederea coordonarii tehnice si metodologice pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative
Ordin 131 / 04.02.2016
ORDIN nr. 131 din 4 februarie 2016
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman
Norma 1 / 04.02.2016
NORMA din 4 februarie 2016
privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman
Ordin 132 / 04.02.2016
ORDIN nr. 132 din 4 februarie 2016
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania si a preturilor de referinta generice ale acestora
Ordin 74 / 29.01.2016
ORDIN nr. 74 din 29 ianuarie 2016
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Ordin 1024 / 04.11.2015
ORDIN nr. 1.024 din 4 noiembrie 2015
pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea
Rectificare 1379 / 04.11.2015
RECTIFICARE nr. 1.379 din 4 noiembrie 2015
referitoare la Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.379/1.023/2015
Rectificare 1023 / 04.11.2015
RECTIFICARE nr. 1.023 din 4 noiembrie 2015
referitoare la Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.379/1.023/2015
Ordin 1379 / 04.11.2015
ORDIN nr. 1.379 din 4 noiembrie 2015
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Ordin 1023 / 04.11.2015
ORDIN nr. 1.023 din 4 noiembrie 2015
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Ordin 1377 / 03.11.2015
ORDIN nr. 1.377 din 3 noiembrie 2015
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sange uman si/sau componente sanguine umane din ori in alte tari
Ordin 1170 / 18.09.2015
ORDIN nr. 1.170 din 18 septembrie 2015
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2021
Home   |   Contact                  Termeni si conditii