Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Toate actele normative

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin 1032 / 25.08.2015
ORDIN nr. 1.032 din 25 august 2015
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015
Ordin 564 / 13.08.2015
ORDIN nr. 564 din 13 august 2015
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015
Ordin 867 / 09.07.2015
ORDIN nr. 867 din 9 iulie 2015
privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute
Ordin 869 / 09.07.2015
ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi
Ordin 870 / 09.07.2015
ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2015
privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 398/2013 pentru infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii
Ordin 847 / 02.07.2015
ORDIN nr. 847 din 7 iulie 2015
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu
Lege 185 / 02.07.2015
LEGE nr. 185 din 2 iulie 2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Lege 184 / 02.07.2015
LEGE nr. 184 din 2 iulie 2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin 280 / 06.05.2015
ORDIN nr. 280 din 6 mai 2015
privind constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice
Regulament 1 / 06.05.2015
REGULAMENT din 6 mai 2015
de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice
Ordin 573 / 05.05.2015
ORDIN nr. 573 din 5 mai 2015
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat
Ordin 372 / 26.03.2015
ORDIN nr. 372 din 26 martie 2015
privind inregistrarea dispozitivelor medicale
Ordin 373 / 26.03.2015
ORDIN nr. 373 din 26 martie 2015
privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitatile conexe acestora
Ordin 387 / 31.03.2015
ORDIN nr. 387 din 31 martie 2015
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si a cailor de atac
Ordin 390 / 31.03.2015
ORDIN nr. 390 din 31 martie 2015
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale (pentru abonamentele de 12 luni consultanta este inclusa in pretul abonamentului).
Cu doar 9,99 lei pe luna
(iar dacă vă abonaţi pe 12 luni, suma devine doar 8,33 lei pe luna)
puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii şi puteţi beneficia de consultanţă juridică în domeniul legislaţiei medicale.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2017
Home   |   Contact                  Termeni si conditii