Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Toate actele normative

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Norma 1 / 30.03.2015
NORME METODOLOGICE din 30 martie 2015
de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015*)
Ordin 185 / 30.03.2015
ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016
Norma 1 / 30.03.2015
NORME TEHNICE din 30 martie 2015
de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016 din 30.03.2015
Ordin 309 / 17.03.2015
ORDIN nr. 309 din 17 martie 2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale
Norma 1 / 17.03.2015
NORME METODOLOGICE din 17 martie 2015
de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale
Ordin 308 / 17.03.2015
ORDIN nr. 308 din 17 martie 2015
privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare
Ordin 162 / 10.03.2015
ORDIN nr. 162 din 10 martie 2015
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Anexa 1 / 10.03.2015
ANEXE din 10 martie 2015
la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 275/162/2015 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Regulament 1 / 03.02.2015
REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015
de organizare si functionare a comisiilor nationale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare (Anexa nr. 1)
Standard 1 / 03.02.2015
STANDARD DE EVALUARE din 3 februarie 2015
a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare (Anexa nr. 3)
Regulament 1 / 03.02.2015
REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015
de organizare si functionare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare de la nivelul caselor de asigurari de sanatate (Anexa nr. 2)
Metodologie 1 / 02.02.2015
METODOLOGIE-CADRU din 3 februarie 2015
de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare (Anexa nr. 4)
Hotarare 49 / 28.01.2015
HOTARARE nr. 49 din 28 ianuarie 2015
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Hotarare 1168 / 29.12.2014
HOTARARE nr. 1.168 din 29 decembrie 2014
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritatile de sanatate din Romania pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind bancile de sange - unitatile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane
Hotarare 1153 / 23.12.2014
HOTARARE nr. 1.153 din 23 decembrie 2014
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activitatilor specifice si a finantarii unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si a unitatilor sanitare din reteaua Ministerului Justitiei
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2021
Home   |   Contact                  Termeni si conditii