Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Toate actele normative

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Norma 1 / 17.03.2015
NORME METODOLOGICE din 17 martie 2015
de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale
Ordin 308 / 17.03.2015
ORDIN nr. 308 din 17 martie 2015
privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare
Ordin 162 / 10.03.2015
ORDIN nr. 162 din 10 martie 2015
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Anexa 1 / 10.03.2015
ANEXE din 10 martie 2015
la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 275/162/2015 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Regulament 1 / 03.02.2015
REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015
de organizare si functionare a comisiilor nationale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare (Anexa nr. 1)
Standard 1 / 03.02.2015
STANDARD DE EVALUARE din 3 februarie 2015
a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare (Anexa nr. 3)
Regulament 1 / 03.02.2015
REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015
de organizare si functionare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare de la nivelul caselor de asigurari de sanatate (Anexa nr. 2)
Metodologie 1 / 02.02.2015
METODOLOGIE-CADRU din 3 februarie 2015
de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare (Anexa nr. 4)
Hotarare 49 / 28.01.2015
HOTARARE nr. 49 din 28 ianuarie 2015
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Hotarare 1168 / 29.12.2014
HOTARARE nr. 1.168 din 29 decembrie 2014
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritatile de sanatate din Romania pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind bancile de sange - unitatile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane
Hotarare 1153 / 23.12.2014
HOTARARE nr. 1.153 din 23 decembrie 2014
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activitatilor specifice si a finantarii unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si a unitatilor sanitare din reteaua Ministerului Justitiei
Ordin 876 / 23.12.2014
ORDIN nr. 876 din 23 decembrie 2014
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013
Ordin 1609 / 23.12.2014
ORDIN nr. 1.609 din 23 decembrie 2014
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 31 martie 2015
Ordin 1605 / 23.12.2014
ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2014
privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Ordin 1483 / 10.12.2014
ORDIN nr. 1.483 din 10 decembrie 2014
pentru aprobarea modalitatii de plata a arieratelor pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sanatatii
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale (pentru abonamentele de 12 luni consultanta este inclusa in pretul abonamentului).
Cu doar 9,99 lei pe luna
(iar dacă vă abonaţi pe 12 luni, suma devine doar 8,33 lei pe luna)
puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii şi puteţi beneficia de consultanţă juridică în domeniul legislaţiei medicale.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2017
Home   |   Contact                  Termeni si conditii