Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Toate actele normative

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin 876 / 23.12.2014
ORDIN nr. 876 din 23 decembrie 2014
privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013
Ordin 1609 / 23.12.2014
ORDIN nr. 1.609 din 23 decembrie 2014
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 31 martie 2015
Ordin 1605 / 23.12.2014
ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2014
privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Ordin 1483 / 10.12.2014
ORDIN nr. 1.483 din 10 decembrie 2014
pentru aprobarea modalitatii de plata a arieratelor pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sanatatii
Ordin 1479 / 09.12.2014
ORDIN nr. 1.479 din 9 decembrie 2014
privind stabilirea contravalorii unei unitati de sange, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutica, precum si a produselor sanguine obtinute din prelucrarea plasmei
Lege 154 / 03.12.2014
LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014
pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin 1209 / 20.10.2014
ORDIN nr. 1.209 din 20 octombrie 2014
entru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
Ordin 1200 / 16.10.2014
ORDIN nr. 1.200 din 16 octombrie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si a cailor de atac
Lege 132 / 09.10.2014
Lege nr.132 din 09.10.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin 1159 / 07.10.2014
Ordin nr.1159 din 07.10.2014
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora
Norma 1 / 08.09.2014
NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2014
pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat
Ordin 1073 / 15.09.2014
ORDIN nr. 1.073 din 15 septembrie 2014
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania
Ordin 207 / 15.09.2014
ORDIN nr. 207 din 15 septembrie 2014
privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare in vederea acreditarii in primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitara cu paturi
Ordin 89 / 18.08.2014
ORDIN nr. M.89 din 18 august 2014
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.129/2009 privind conducerea unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale
Ordin 930 / 14.08.2014
ORDIN nr. 930 din 14 august 2014
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2021
Home   |   Contact                  Termeni si conditii