Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Hotarare / 18.02.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din Judeţul Arad.
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din Judeţul Arad.
Proiect / 18.02.2011
ORDIN privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor
ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/201
Ordin / 18.02.2011
ORDIN pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate
ordin pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate, din mediul rural, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea
Ordin / 11.02.2011
Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere
Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere
Proiect / 11.02.2011
Proiect Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2011-2012
Proiect Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2011-2012, aprobat prin HG nr. 1389/2010
Proiect / 11.02.2011
Proiect Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2011-2012
Proiect Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2011-2012, aprobat prin HG nr. 1389/2010
Ordin / 09.02.2011
Ordin privind aprobarea Ghidurilor de practică medicală pentru specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrică.
Ordin privind aprobarea Ghidurilor de practică medicală pentru specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrică.
Proiect / 04.02.2011
Proiect METODOLOGIE pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011
Proiect METODOLOGIE pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011
Hotarare / 03.02.2011
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. Iaşi aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. Iaşi aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Hotarare / 03.02.2011
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Sanevit 2003 S.A. Arad aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Sanevit 2003 S.A. Arad aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Hotarare / 03.02.2011
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "UNIFARM" S.A. Bucureşti aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "UNIFARM" S.A. Bucureşti aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Proiect / 03.02.2011
Proiect Norme 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2011-2012
Proiect / 03.02.2011
Proiect Ordin - privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala
privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim ...
Proiect / 03.02.2011
Proiect Norme 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2011-2012
Proiect / 03.02.2011
Proiect Ordin - privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2018
Home   |   Contact                  Termeni si conditii