Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Hotarare / 01.02.2011
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Programului de interes naţional ” Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoanele vârstnice”
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Programului de interes naţional ” Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoanele vârstnice”
Ordin / 27.01.2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Hotarare / 26.01.2011
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “SĂNĂTATE”

Hotarare / 21.01.2011
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere.
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere.
Ordin / 20.01.2011
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor
Proiect / 20.01.2011
Proiect Ordin - preturi dispozitive medicale
pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin / 19.01.2011
Ordin pentru aprobarea cadrului general de monitorizare a calităţii managementului spitalelor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi de instituire a măsurilor de corectare a deficienţelor
Ordin pentru aprobarea cadrului general de monitorizare a calităţii managementului spitalelor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi de instituire a măsurilor de corectare a deficienţelor
Ordin / 19.01.2011
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Ordin / 19.01.2011
Ordin privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
Lege / 18.01.2011
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Ordonanta de urgenta / 18.01.2011
Ordonanta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
Ordonanta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
Hotarare / 13.01.2011
Hotarare de Guvern pentru aprobarea transferului managementului asistenţei medicale de la Consiliul Judeţean Vrancea la Ministerul Sănătăţii şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Vrancea.
Hotarare de Guvern pentru aprobarea transferului managementului asistenţei medicale de la Consiliul Judeţean Vrancea la Ministerul Sănătăţii şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Vrancea.
Hotarare / 13.01.2011
Hotarare de Guvern privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tăşnad de la Consiliul Local al Oraşului Tăşnad la Consiliul Judeţean Satu Mare
Hotarare de Guvern privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tăşnad de la Consiliul Local al Oraşului Tăşnad la Consiliul Judeţean Satu Mare, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din Judeţul Satu Mare.
Ordonanta / 12.01.2011
Ordonanta privind producerea, importul şi comercializarea suplimetelor alimentare.
Ordonanta privind producerea, importul şi comercializarea suplimetelor alimentare.
Hotarare / 11.01.2011
Hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2018
Home   |   Contact                  Termeni si conditii