Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Hotarare / 22.10.2010
Hotarare de Guvern Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 760/2009 privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
Hotarare de Guvern Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 760/2009 privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
Hotarare / 21.10.2010
Hotarare de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal Fălticeni, Str. Cuza Vodă f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”
Hotarare de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal Fălticeni, Str. Cuza Vodă f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”
Ordin / 19.10.2010
Proiect Ordin Norme 2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului cadru pe anul 2011
Proiect Ordin Norme 2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului cadru pe anul 2011
Hotarare / 12.10.2010
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societatii Comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. Iasi aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societatii Comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. Iasi aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.
Ordin / 06.10.2010
Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul, a Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate
Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul, a Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin hotărâre de Guvern, în conditiile legii
Ordin / 27.09.2010
Ordin privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare
Ordin privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare
Ordin / 24.09.2010
Proiect ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 615/2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamente
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 615/2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu
Hotarare / 24.09.2010
Proiect hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011
Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011
Hotarare / 01.09.2010
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Strategiei nationale de rationalizare a spitalelor
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Strategiei nationale de rationalizare a spitalelor
Hotarare / 27.08.2010
Proiect Contract Cadru pentru anul 2011
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011
Ordin / 25.08.2010
Ordin privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăŃii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009
Ordin / 25.08.2010
Ordin privind aprobarea Reglementărilor pentru autorizarea unităţilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei 1 la Ordinul nr.912/2006 privind aprobarea Reglementărilor pentru autorizarea unităţilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman
Hotarare / 20.08.2010
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
Hotarare / 11.08.2010
Hotarare de Guvern privind modificarea datelor de identificare a Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii pentru Institutul Naţional de Medicină Legală ”Mina Minovici”
Hotarare de Guvern privind modificarea datelor de identificare a Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii pentru Institutul Naţional de Medicină Legală ”Mina Minovici”
Hotarare / 06.08.2010
Hotarare de Guvern privind implementarea directivelor UE privind băncile de sânge (unităţile de transfuzie) din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
Hotarare de Guvern privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge (unităţile de transfuzie) din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2018
Home   |   Contact                  Termeni si conditii