Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin / 03.08.2010
Ordin pentru aprobarea normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
Ordin pentru aprobarea normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
Ordin / 30.07.2010
Ordin privind aprobarea modelului cadru al contractului de management încheiat între managerul spitalului public şi Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie, după caz.
Ordin privind aprobarea modelului cadru al contractului de management încheiat între managerul spitalului public şi Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie, după caz.
Ordin / 30.07.2010
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice din reţeaua sanitara a Ministerului Sănătăţii
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice din reţeaua sanitara a Ministerului Sănătăţii
Ordin / 30.07.2010
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010
Hotarare / 29.07.2010
Hotarare de Guvern pentru reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative
Hotarare de Guvern pentru reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative
Ordin / 26.07.2010
Ordin privind modul şi condiţiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale
Ordin privind modul şi condiţiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale
Hotarare / 26.07.2010
Hotarare de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reamenajare, retehnologizare şi extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino”
Hotarare de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reamenajare, retehnologizare şi extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino”
Hotarare / 15.07.2010
Hotarare de Guvern privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii pentru Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor
Hotarare de Guvern privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii pentru Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor
Hotarare / 15.07.2010
Hotarare de Guvern pentru modificarea Anexelor nr. 105 şi 106 din HG nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al judetelor
Hotarare de Guvern pentru modificarea Anexelor nr. 105 şi 106 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective şi Anexei 202 din Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, oraselor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective
Hotarare / 15.07.2010
Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului Nr. 1414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică.
Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului Nr. 1414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică.
Ordin / 08.07.2010
Proiect Ordin pentru modificarea si completarea ordinului nr. 428/2010 privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special
Hotarare / 08.07.2010
Hotarare de Guvern pentru aprobarea locurilor de muncă a categoriilor de personal şi a numărului maxim de persoane din sistemul sanitar la care suma sporurilor şi a indemnizaţiilor individuale poate depăşi limita de 30% din salariul de bază.
Hotarare de Guvern pentru aprobarea locurilor de muncă a categoriilor de personal şi a numărului maxim de persoane din sistemul sanitar la care suma sporurilor şi a indemnizaţiilor individuale poate depăşi limita de 30% din salariul de bază.
Ordin / 06.07.2010
Proiect Norme de decontare servicii de dializa
pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate cu casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz, cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii
Ordin / 30.06.2010
Ordin privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească
Ordin privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească
Ordin / 30.06.2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetic
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetic
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2018
Home   |   Contact                  Termeni si conditii