Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin / 29.06.2010
Ordin privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist
Ordin privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist
Ordin / 28.06.2010
Ordin privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale şi privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.1093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr.381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
Ordin / 25.06.2010
Proiect ordin de modificare norme 2010 - actualizat la data de 25.06.2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatiiii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin / 25.06.2010
Proiect Ordin de modificare si completare Ordin Nr. 438/2008
Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Aasigurari de Sanatate Nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea serviciilor de dializa in regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Hotarare / 24.06.2010
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide
Ordin / 23.06.2010
Ordin pentru aprobarea termenilor care trebuie folosiţi în redactarea prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 400/2006 pentru aprobarea termenilor care trebuie folosiţi în redactarea prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România
Ordin / 23.06.2010
Ordin pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România
Ordin / 21.06.2010
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale şi activităţi conexe.
Hotarare / 15.06.2010
Hotarare de Guvern pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Summit-ului pe tema combaterii corupţiei şi a fraudei în domeniul sănătăţii în România, în perioada 19 – 20 iulie 2010.
Hotarare de Guvern pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Summit-ului pe tema combaterii corupţiei şi a fraudei în domeniul sănătăţii în România, în perioada 19 – 20 iulie 2010.
Ordin / 14.06.2010
Proiect ordin de metodologie de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical
Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotarare / 08.06.2010
Hotarare de Guvern Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1521/2009 privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Timişoara
Hotarare de Guvern privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Timişoara
Ordin / 03.06.2010
Ordin completarea Ordinului nr. 1343/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis
Ordin completarea Ordinului nr. 1343/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis
Ordin / 02.06.2010
Proiect ordin de modificare a normelor metodologice a Contractului Cadru 2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Proiect / 02.06.2010
Proiect ordin de modificare a normelor metodologice a Contractului Cadru 2010
Proiect ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin / 28.05.2010
Ordin privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
Ordin Modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2018
Home   |   Contact                  Termeni si conditii