Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Proiect / 19.10.2012
PROIECT Contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014
Contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014
Ordin / 19.10.2012
Ordin nr. 1022/699 din 17.10.2012
privind modificarea şi completarea Normelor metofologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537-175-2012
Proiect / 03.10.2012
Proiect HG pentru modificarea si completarea Contractului-Cadru 2011-2012
pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificările şi completările ulterioare
Ordin / 17.08.2012
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.
Ordin / 13.08.2012
Ordin privind organizarea compartimentului de management al calităţii în cadrul unităţilor sanitare cu paturi.
Ordin privind organizarea compartimentului de management al calităţii în cadrul unităţilor sanitare cu paturi.
Hotarare / 13.08.2012
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slanic Moldova şi reorganizarea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slanic Moldova şi reorganizarea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
Hotarare / 09.08.2012
Hotarare de Guvern privind transmiterea ambulanţelor, autospecialelor, remorcilor speciale şi a unui elicopter special proprietatea statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea inspectoratelor pt. situaţii de urgenţă
Hotarare de Guvern privind transmiterea ambulanţelor, autospecialelor, remorcilor speciale şi a unui elicopter special proprietate privată a statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi a Inspectoratului General de Aviaţie
Ordin / 08.08.2012
Ordin pentru modificarea Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr.725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora.
Ordin / 07.08.2012
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Hotarare / 03.08.2012
Hotarare de Guvern pentru completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
Hotarare / 01.08.2012
Hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
Hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
Hotarare / 30.07.2012
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
Hotarare / 16.07.2012
Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
Hotarare / 13.07.2012
Hotarare de Guvern privind ocuparea posturilor vacantate după data de 01.01.2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
Hotarare de Guvern privind ocuparea posturilor vacantate după data de 01.01.2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale
Proiect / 06.07.2012
Proiect de ordin privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special
Proiect de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2019
Home   |   Contact                  Termeni si conditii