Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Hotarare / 02.07.2012
Hotarare de Guvern privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice
Hotarare de Guvern privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice
Ordin / 02.07.2012
Ordin privind modificarea Ordinului nr. 1147 din 8 iulie 2011 privind aprobarea modelului carnetului de vaccinari.
Ordin privind modificarea Ordinului nr. 1147 din 8 iulie 2011 privind aprobarea modelului carnetului de vaccinari.
Hotarare / 19.06.2012
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Primăria Municipiului Bucureşti
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Primăria Municipiului Bucureşti
Proiect / 18.06.2012
Proiect Ordin formulare de prescrpţie medicală cu regim special
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
Proiect / 18.06.2012
Proiect Ordin formular de prescripţie medicală electronică
privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi în tratamentul ambutatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Hotarare / 15.06.2012
Hotarare de Guvern pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
Hotarare de Guvern pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
Proiect / 14.06.2012
Proiect de Ordin actualizat - iunie 2012 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2011-2012
de modificare şi completare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
Hotarare / 12.06.2012
Hotarare de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Hotarare de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Ordin / 12.06.2012
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane
Hotarare / 25.05.2012
Hotarare de Guvern privind organizarea şi funcţionarea activităţii de transfuzie sanguină
Hotarare de Guvern privind organizarea şi funcţionarea activităţii de transfuzie sanguină
Hotarare / 11.05.2012
Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012
Ordin / 08.05.2012
Ordin privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, cu rugămintea de a întreprinde demersurile necesare postării acestuia pe site.
Ordin pentru modificarea şi completarea Anexei III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, cu rugămintea de a întreprinde demersurile necesare postării acestuia pe site.
Ordin / 07.05.2012
Ordin pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală – Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea.
Ordin pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală – Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea.
Hotarare / 04.05.2012
Hotarare de Guvern privind normarea consumului de carburanţi la instituţiile sanitare publice care desfăşoară activitatea de medicină legală
Hotarare de Guvern privind normarea consumului de carburanţi la instituţiile sanitare publice care desfăşoară activitatea de medicină legală
Ordin / 27.04.2012
Ordin pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1227/2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă
Ordin pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1227/2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2019
Home   |   Contact                  Termeni si conditii