Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordin / 27.04.2012
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1226/2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1226/2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane
Ordin / 26.04.2012
Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
Ordin / 26.04.2012
Ordin privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii
Ordin privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
Hotarare / 25.04.2012
Hotarare de Guvern privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
Hotarare / 19.04.2012
Hotarare de Guvern privind ocuparea posturilor vacante din unele unităţi sanitare aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii din municipiul Iaşi
Hotarare de Guvern privind ocuparea posturilor vacante din unele unităţi sanitare aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii din municipiul Iaşi
Lege / 19.04.2012
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Ordin / 18.04.2012
Ordin pentru aprobarea procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Ordin pentru aprobarea procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, a modelului cererii de autorizare, a modelului autorizaţiei şi a cuantumului tarifelor de autorizare şi evaluare
Ordin / 09.04.2012
Ordin privind înfiinţarea Registrului Naţional de Evidenţă a Donatorilor de Organe, Ţesuturi si/sau Celule Umane.
Ordin privind înfiinţarea Registrului Naţional de Evidenţă a Donatorilor de Organe, Ţesuturi si/sau Celule Umane.
Hotarare / 30.03.2012
Hotarare de Guvern pentru aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11.
Hotarare de Guvern pentru aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11.
Ordin / 27.03.2012
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
Hotarare / 22.03.2012
Hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Supraetajarea Clinicii de Obstetrică şi Recompartimentarea etajelor 8 şi 9 din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş".
Hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Supraetajarea Clinicii de Obstetrică şi Recompartimentarea etajelor 8 şi 9 din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş".
Hotarare / 22.03.2012
Hotarare de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro
Hotarare de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro
Hotarare / 16.03.2012
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală
Hotarare de Guvern privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Ordin / 16.03.2012
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
Hotarare / 15.03.2012
Hotarare de Guvern privind modificarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare de Guvern privind modificarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2019
Home   |   Contact                  Termeni si conditii