Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Hotarare / 14.03.2012
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
Proiect / 12.03.2012
Proiect de hotarare pentru modificarea şi completarea Contractului Cadru pentru anii 2011-2012
Proiect pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
Proiect / 12.03.2012
Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului Cadru
Proiect privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012
Lege / 07.03.2012
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi
Ordonanta de urgenta / 28.02.2012
Ordonanta de urgenta pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
Ordonanta de urgenta pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
Lege / 27.02.2012
Lege privind suplimentele alimentare
Lege privind suplimentele alimentare
Ordin / 24.02.2012
Ordin privind aprobarea unor tarife pentru activităţi desfăşurate de departamente ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Ordin privind aprobarea unor tarife pentru activităţi desfăşurate de departamente ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Ordin / 24.02.2012
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare
Ordin / 15.02.2012
Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.
Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.
Ordin / 14.02.2012
Ordin privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă
Ordin privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă
Ordin / 14.02.2012
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.75/2009
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.75/2009
Hotarare / 07.02.2012
Hotarare de Guvern de completarea a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot
Hotarare de Guvern de completarea a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti
Hotarare / 02.02.2012
Hotarare privind aprobarea restituirii din bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 a cheltuielilor declarate neeligibile în cadrul proiectului PHARE ”Pregatirea implementării Cardului European de Asigurări de Sănătate-componenta hardware"
Hotarare de Guvern privind aprobarea restituirii din bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 a cheltuielilor declarate neeligibile în cadrul proiectului PHARE 2004/016-772.03.05.02.01 - “Imbunătăţirea securităţii sociale pentru lucrătorii migranţi – Componenta B – Pregatirea implementării Cardului European de Asigurări de Sănătate-componenta hardware”
Hotarare / 31.01.2012
Hotarare de Guvern privind asistenta medicalã pe bazã de platã, în spitale românesti, a cetãtenilor libieni rãniti în revoltele populare de pe teritoriul libian în perioada februarie - octombrie semnat la Tripoli, la 27 decembrie 2011
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Memorandumului de Înþelegere între Ministerul român al Sãnãtãtii si Autoritatea libianã pentru Rãniti privind asistenta medicalã pe bazã de platã, în spitale românesti, a cetãtenilor libieni rãniti în revoltele populare de pe teritoriul libian în perioada februarie - octombrie semnat la Tripoli, la 27 decembrie 2011
Hotarare / 27.01.2012
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale "UNIFARM" S.A. Bucuresti aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale "UNIFARM" S.A. Bucuresti aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2019
Home   |   Contact                  Termeni si conditii