Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Hotarare / 27.01.2012
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societãtii Comerciale "Antibiotice" S.A. Iasi aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii
Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societãtii Comerciale "Antibiotice" S.A. Iasi aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii
Ordin / 20.12.2011
Ordin privind tarifele pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică
Ordin privind tarifele pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică
Hotarare / 20.12.2011
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Planului Naţional de Implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Planului Naţional de Implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005
Ordin / 16.12.2011
Ordin privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.
Ordin privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.
Hotarare / 15.12.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale Zlatna, din judeţul Alba
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale Zlatna, din judeţul Alba
Hotarare / 14.12.2011
Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011.
Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
Ordin / 13.12.2011
Ordin privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
Ordin / 12.12.2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
Ordin / 12.12.2011
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun
Ordin / 12.12.2011
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.1059/2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.1059/2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor
Hotarare / 09.12.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea Spitalului de Pediatrie Bacau şi reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenţă Bacau
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea Spitalului de Pediatrie Bacau şi reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenţă Bacau
Ordin / 09.12.2011
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar.
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar.
Ordin / 08.12.2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1963/2008 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor.
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1963/2008 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor.
Hotarare / 05.12.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unor unitati sanitare cu paturi din municipiul Botoşani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unor unitati sanitare cu paturi din municipiul Botoşani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani
Proiect / 15.11.2011
Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice a Contractului-cadru pe anul 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2019
Home   |   Contact                  Termeni si conditii