Toata legislatia medicala in vigoare, ordonata logic si simplu de cautat - Noutati legislative, Proiecte de acte normative, Acte cu aplicabilitate in practica medicala - Newsletter GRATUIT cu cele mai noi aparitii legislative din domeniul sanatatii - Un site util oricarui doctor

Cautare act
Numar act / an            /                 Emitent                        Tematica                      Cuvinte in titlu             cautare exacta | cautare dupa fiecare cuvant
                      (se vor scrie cuvintele fara diacritice ă, â, î, ş, ţ)

Ordonanta de urgenta / 18.07.2011
Ordonanta privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la ANMDM la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
Ordonanta privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la ANMDM la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
Hotarare / 18.07.2011
Hotarare de Guvern privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
Hotarare de Guvern privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
Hotarare / 14.07.2011
Hotarare de Guvern privind acordarea statutului de staţiune balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
Hotarare de Guvern privind acordarea statutului de staţiune balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
Hotarare / 13.07.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unităţii sanitare publice cu paturi -Preventoriul TBC Poiana Ţapului -din subordinea Consilului Local al Oraşului Buşteni, judeţul Prahova
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unităţii sanitare publice cu paturi -Preventoriul TBC Poiana Ţapului -din subordinea Consilului Local al Oraşului Buşteni, judeţul Prahova
Hotarare / 12.07.2011
Hotarare de Guvern pentru stabilirea nivelului contribuţiei, metodologiei de calcul, procedurii de raportare, cea de control şi cea de sancţionare, precum şi destinaţia contribuţiei trimestriale pentru medicamentele incluse în programele naţionale
Hotarare de Guvern pentru stabilirea nivelului contribuţiei, metodologiei de calcul, procedurii de raportare, cea de control şi cea de sancţionare, precum şi destinaţia contribuţiei trimestriale pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu
Ordin / 06.07.2011
Ordin privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1
Ordin privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1
Hotarare / 05.07.2011
Hotarare de Guvern privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Săveni de la Consiliul Local al Oraşului Săveni la Consiliul Judeţean Botoşani
Hotarare de Guvern privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Săveni de la Consiliul Local al Oraşului Săveni la Consiliul Judeţean Botoşani, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Botoşani.
Hotarare / 05.07.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Braşov.
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Braşov.
Hotarare / 01.07.2011
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările ulterioare.
Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările ulterioare.
Hotarare / 01.07.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Argeş.
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Argeş.
Hotarare / 01.07.2011
Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
Hotarare / 01.07.2011
Hotarare de Guvern privind completarea Hotărârii nr. 720 /2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii
Hotarare de Guvern privind completarea Hotărârii nr. 720 /2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Ordin / 30.06.2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman.
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman.
Hotarare / 30.06.2011
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unor unităţi sanitare din judeţul Giurgiu şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
Hotarare de Guvern privind desfiinţarea unor unităţi sanitare din judeţul Giurgiu şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
Ordin / 30.06.2011
Ordin pentru aprobarea ghidurilor clinice de neonatologie.
Ordin pentru aprobarea ghidurilor clinice de neonatologie.
Begher Dorin-Florian - Cabinet de Avocat va ofera consultanta juridica in domeniul legislatiei medicale.
Cu doar 99 lei pe an puteţi avea acces la textele integrale ale legilor din domeniul sănătăţii.

Chiar credeţi că nu merită ?????
© BEGHER DORIN-FLORIAN - Cabinet de Avocat 2009 - 2019
Home   |   Contact                  Termeni si conditii